O firmie

          Farmaceutyczny kanał hurtowy od wielu lat odgrywa decydującą rolę w procesie dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych w drodze od Producenta do odbiorcy finalnego jakim jest pacjent. Proces kategoryzacji produktów dotychczas znany z branży FMCG w coraz większym stopniu znajduje  zastosowanie także w hurtowniach i sieciach aptecznych. To category manager`owie w hurtowniach decydują o asortymencie i wielkości utrzymywanego stanu magazynowego. Decydują także o wyborze produktów które będą aktywnie wspierać i promować przy pomocy różnorodnych narzędzi marketingowych.

Rynek apteczny także ulega zmianom. Zaobserwować można proces konsolidacji aptek w sieci apteczne oraz grupy zakupowe dążące do uzyskania przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi - "niezrzeszonymi" - graczami. Podmioty te zwykle mają charakter ogólnopolski lub regionalny, rzadziej lokalny i często są centralnie zarządzane. Tworzy to nowe możliwości dystrybucji

          Tym samym coraz większą rolę odgrywa synergia działań :

  • zespołu przedstawicielskiego - promującego lek do lekarzy,
  • hurtowni - zabezpieczającej proces dystrybucji
  • sieci aptecznej - kierującej ofertę bezpośrednio do pacjenta.

          Synergię działań jest w stanie zapewnić zespół KAM ? Key Acoount Manager`ów koordynujących działania firmy w tym jakże strategicznym procesie

          Rosnące zapotrzebowanie producentów i dystrybutorów produktów leczniczych i wyrobów medycznych na outsourcing usług dedykowanych do obsługi kanału hurtowego i sieci aptecznych oraz potrzeba prowadzenia wyspecjalizowanych szkoleń dla pracowników tego sektora, zaowocowały powstaniem firmy So Concept - firmy specjalizującej się w profesjonalnej i kompleksowej obsłudze firm z sektora farmaceutycznego.

          W każdym projekcie naszym podstawowym celem jest zwiększanie świadomości marki wprowadzanego produktu oraz staranne budowanie jego wizerunku a także wizerunku producenta lub dystrybutora. Dbamy o wzrost sprzedaży produktów naszych Klientów, utrzymywanie pożądanego stanu magazynowego w hurtowniach, monitoring działań konkurentów oraz dostarczanie najlepszego serwisu współpracującym podmiotom ? producentowi i hurtowni. Osiągamy to poprzez umiejętność szerokiego spojrzenia i oceny sytuacji rynkowej, kompleksowość podejmowanych działań, wdrażanie najwyższych standardów pracy, pełne zaangażowanie, najlepszą kadrę oraz ciągły monitoring rynku i konkurencji.